Agencja Celna


 W ramach naszej grupy kapitałowej, firma HETON Polska sp. z o.o. świadczy usługi związane z obsługą celną


Zakres usług:


 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych (krajowych i zagranicznych) dokonujących obrotu towarowego z zagranicą przed Urzędem Celnym w Polsce,
 • odprawy celne w procedurze dopuszczenia do obrotu, wywozu, tranzytu,
 • odprawy celne w procedurze dopuszczenia do obrotu, z zastosowaniem przez importera Art.33a Ustawy o podatku od towarów i usług  (VAT) tj. z możliwością rozliczenia należnego podatku z tytułu importu towarów z krajów trzecich w deklaracji podatkowej,
 • realizowanie w procedurze tranzytu i wywozu przeładunków towarów w ramach zmiany środka transportu: kontener-samochód, samochód-kontener,
 • wystawanie świadectw pochodzenia oraz świadectw przewozowych EUR.1,

 • wystawianie dokumentu potwierdzającego unijny status celny towarów (T2L), związanego z przewozem z jednej części obszaru celnego Unii Europejskiej do drugiej części tego obszaru, przez terytorium państwa trzeciego lub przez obszar morza,
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych przed inspekcjami kontrolnymi:  WIJHARS, WIORIN, GPKW, SANEPID itd.,
 • zgłaszanie towarów w systemie TRACES (m.in. opakowania drewniane),
 • pobieranie próbek towaru,
 • zgłaszanie towaru do kontroli akredytowanym firmom rzeczoznawczym (Shipcontrol, SGS, Polcargo, J.S. Hamilton itd.),
 • sporządzenie w imieniu importera/eksportera wszelkich pism, wniosków, odwołań do Urzędu Celnego itd.,
 • usługi logistyczne na terminach BCT i GCT w Gdyni oraz Baltic Hub (DCT) w Gdańsku.